EEN TIJDPERK SLUIT

Een tijdperk sluit, tuincentrum de Klerk stopt.

 

De familie de Klerk, -onze buren-, vinden het mooi geweest en zullen op termijn hun bedrijfsactiviteit beëindigen en gaan van hun pensioen genieten. Dat wil niet zeggen dat zij gaan verhuizen. Zij blijven wonen in de woningen naast ons. De tuinderij gaat wel weg. 

Afgelopen dinsdag 1 december 2020 zijn wij, Ton van Kaam, Jaap Mesu en Wim Vermeule als omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de toekomst plannen. Project ontwikkelaar Zeeland Wonen heeft een plan gemaakt om het achterliggende terrein te herinrichten. Dit, nadat de gemeente Middelburg daarop hun visie had aangereikt. Daardoor kregen wij een indruk voorgelegd van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. De getoonde tekening (afb 1 en 2) geeft een impressie hoe het zou kunnen worden. Belangrijk voor Club Jeu de Boules Middelburg is dat wij onaangetast blijven.

Er is bij dit eerste ontwerp gekozen voor twee woonblokken volledig geïntegreerd in de omgeving van park Toorenvliedt met veel groen en hoge en lage begroeiing. In dit ontwerp staan twee woonblokken met ieder 3 verdiepingen en 8 woningen per blok. Op de site van Zeeland Wonen staat een impressie van wat er zou kunnen komen.

Afb 1    

Wij hebben er op gewezen dat de toekomstige bewoners zich moeten realiseren dat wij een sportvereniging zijn die 7 dagen in de week,  meestal ‘s avonds maar ook overdag op de banen aan het spelen zijn.  ‘s Avonds zullen wij als de duisternis begint met baanverlichting spelen. Er is geluid als de ballen vol op elkaar knallen en dat is zeer regelmatig het geval. Daarnaast maken wij gebruik van een geluidinstallatie als er mededelingen zijn. Het clubhuis met terras is ons sociaal middelpunt en daar maken we goed gebruik van.

Het is geen traject voor de korte termijn. De bestemming van het huidige terrein is Detailhandel-Perifere Detailhandel t.b.v. het tuincentrum. En het terrein moet de bestemming woonfunctie krijgen. Hier gaat de politiek over, de raad en alle partijen zullen zich daar over uitspreken. Als de bestemming is gewijzigd komt de inrichting. Dat betekent dat er wegen moeten komen en riolering aanleggen. De sloten die er nu liggen moeten waarschijnlijk verlegd worden. Denk daarbij aan de hemelwaterafvoer van de hal. Het hele gebied  moet bouwrijp gemaakt worden. 

Afb 2    

Zeeland Wonen denkt dat als alles mee zit medio oktober 2021 de tekeningen gereed zijn. Voordat het bestemmingsplan gewijzigd is, zijn we al medio oktober 2022. Na de planologische procedure (wijziging bestemming) begint het traject van aanbesteding voor de te bouwen woningen, de aanleg van het groen en de wegen. Medio Oktober 2023 zou het dan zo maar kunnen zijn dat de eerste bewoners kunnen genieten van het spel van onze toppers en recreatieve spelers en wellicht worden zij ook lid van de oudste Jeu de Boules club van Nederland.

Jaap, Ton en Wim.

Nieuws Overzicht