LE COUPLE DE PETANQUE

Vandaag zal bij de meeste van jullie het bondsblad "Petanque" in de bus zijn gevallen.

Op bladzijde 19 van deze uitgave staat een nieuwe rubriek: De jeugd heeft de toekomst

Eén artikel daarvan gaat over ons lid Myrthe Adriaanse en haar vriend Dylan.

Een leuk stukje met een positieve uitstraling naar CJBM.

Jeroen Adriaanse

 

 

Nieuws Overzicht