KOM IN BEWEGING, SPEEL PETANQUE

De afgelopen maanden hebben de leden van onze club hard gewerkt om voortgang en uitvoering te geven aan het plan “Kom in beweging, speel Petanque” wat op de website van de gemeente Middelburg is geplaatst.

Om de jeugd geïnteresseerd te krijgen is contact gelegd met docenten van het Nehalennia SSG Mondia college te Middelburg.

Hierbij hebben wij Sander Goedee, docent bewegingsonderwijs Sport en Leefstijl en coordinator/mentor Havo/Mavo bereid gevonden onze vereniging en accommodatie aan te melden als sportfaciliteit voor studenten van het Mondia college.

Vanaf november 2022 waren hiervoor plannen gemaakt om meer jongeren te betrekken in het beleven van de sport Petanque.

Vanaf 17 april tot 5 juni zijn meerdere malen activiteiten georganiseerd door leden van CJB Middelburg om jeugd op onze club te verwelkomen en hen Petanque te laten zien en te spelen.

Op 17 en 18 april ontvingen wij op deze dagen twee keer twee brugklassen met tot 20 leerlingen die in de sport oriëntatieweek waren en zelf sporten en sportverenigingen moesten ontdekken.

Op vrijdag, 21 april werd door onze jeugdleden Asselot met hun ouders een clinic georganiseerd voor klassen van het lagere onderwijs van de Franciscusschool op het Palet te Middelburg om hen kennis te laten maken met Petanque.

Vervolgens hebben leden van CJB Middelburg op 11 mei twee klassen VWO5 en op 26 mei en 5 juni een klas VWO5 van het Mondia ontvangen op onze accommodatie om hen een workshop Petanque te geven.

Dit alles werd afgesloten met het organiseren van het Mini & Maxi toernooi op zaterdag, 3 juni, waaraan iedere geïnteresseerde en met name de doelgroep van de middelbare scholieren aan konden deelnemen.

Ook hebben alle bezoekende scholieren bij onze accommodatie als aandenken en blijvende herinnering een rugzakje met embleem van CJBM opdruk gekregen om hen onze club niet meer te doen vergeten.

Hen werden ook een blikje fris beschikbaar gesteld, wat tevens educatief werd gebruikt en benoemd dat vanaf 1 april er een statiegeldregeling voor blikjes bestaat.

Met deze actie hebben we in totaal tussen de 200 en 250 middelbare scholieren bereikt.

Hopelijk levert de bekendheid van Petanque in de toekomst iets op.

Ton van Kaam, secretaris

 

Nieuws Overzicht