Recreatietoernooien

Club Jeu de Boules Middelburg organiseert ook toernooien waarvoor geen licentie nodig is. De meeste hiervan zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Voorbeelden hiervan zijn:

Toorenvliedttoernooi, Strandtoernooi, Familiedag, Afsluitingstoernooi.   Al deze toernooien zijn opgenomen in het toernooien-overzicht bij Sport.