U bent hier: Home Page › Nieuws › Nieuws

Nieuws

Varia: DE NIEUWE BOELPRAOT IS UIT
   (03-07-2020)

DE NIEUWE BOELPRAOT IS UIT.

Opnieuw is het de redactie van Boelpraot gelukt om u een prachtige Boelpraot voor te schotelen. Deze keer met 10 pagina's met interessante artikelen over velerlei onderwerpen, met gevoelige gedichten, met een blik op wat er met corona allemaal gebeurde of niet gebeurde, maar ook wordt er geschreven over de eerste ervaringen nu we bijna 3 weken weer mogen boulen (inclusief het ervaren van allerlei bijbehorende regeltjes).

Het zal u niet bevreemden dat de redactie aandacht besteed aan het overleiden van hun redactielid en CJBMlid Piet Rottier.

Met vriendelijke groet,

Redactie Boelpraot

Voor het lezen van Boelpraot 2020 nummer 4:  KLIK HIER

 

(Terug naar boven)


Varia: Wij allen verliezen een bijzondere en Bourgondische man. Hij heette Piet Rottier
   (29-06-2020)

Wij allen verliezen een bijzondere en Bourgondische man. Hij heette 
                                            Piet Rottier

Als je voor het eerst lid werd van CJBM, dan had je al gauw kennis gemaakt met Piet. Om deze markante persoonlijkheid kon je niet heen. Als je niet zelf naar hem toe kwam, dan kwam hij wel naar jou toe, want zijn belangstelling in mensen was groots. Hij maakte een praatje en al spoedig was je op je gemak. Geen gezeur, want daar hield Piet niet van. Maar als je een probleemp(je) had dan had je aan Piet een geweldige praatpartner. Had je hulp nodig? Piet was er. Wilde je wat weten of advies vragen? Bij Piet was je op het juiste adres. Hij hielp je altijd en overal, daar kon je rotsvast op bouwen.
Piet en CJBM waren onafscheidelijke vrienden. Dat zat ook in zijn karakter. Als hij zich ergens vast in beet, dan ging hij voor 100%, al moest de onderste steen boven komen. Piet was nauwelijks lid geworden (in 2005) of hij vulde de vacature als redacteur bij Boelpraot in. Tot de dag van vandaag deed hij dit met groot plezier, schreef op zijn eigen ironische of serieuze manier artikelen onder de naam Piro, stuurde de redactie aan, of kwam plotseling met een briljant idee dat je versteld deed staan. Voorbeeld? Het opzetten van een jeugdopleiding bij CJBM. Jarenlang een verwaarloosd item bij de club. Met zijn doorzettingsvermogen kreeg hij het voor elkaar, ook  dankzij dat hij zich omringd zag met de juiste geestverwanten. 40 jaar CJBM? Op Piet’s eigen manier gooide hij dit in de (redactie)groep en zette iedereen aan het denken. Resultaat? Een ongekend origineel Jubileumboek. Uren stak hij in alles wat CJBM ten goede kon komen. Was er dan altijd zonneschijn bij Piet? Hij ervoer wel beter, maar met zijn eindeloos optimisme kwam hij er altijd wel uit. Vooral toen zijn lieve Chris in zijn leven kwam. Hij fleurde helemaal op en samen bouwden zij een prachtleven op. Als andere hobby had hij ook  zijn camper, waarmee hij vaak naar Frankrijk toog. Diverse malen stond hij al op weg in België stil met een mankement aan deze camper, maar daardoor liet hij zich niet uit het veld slaan. Zo was Piet niet. De reis kwam er en hoe! Dát tekende zijn wil en doorzettingsvermogen.
Jammer, Piet, nu heb je je laatste reis gemaakt. Waarnaar toe? Niemand zal het ooit weten. Wat we wél weten dat wij allen in jou, Piet, een onvergetelijke kameraad hebben verloren. Je laat een grote leegte na bij Chris, je dochters waar je gek op was, je familie en ook bij alle CJBM-ers die jou lief hadden.
Vaarwel, Piet.


Namens alle CJBM-ers: Berend-Jan van Hoeckel


Correspondentie kun je sturen naar: Van Teylingenstraat 13, 4388 CX Oost-Souburg.

De crematieplechtigheid op vrijdag 3 juli is vanaf 12.15 uur livestream te volgen via   https://app.memoriam.tv/01EC1ZZM83FKKKAZ5M1H4FYK9X

(Terug naar boven)


Varia: HET IS “CORONA VÓÓR” EN NU OOK “CORONA NÁ” PER 1 JULI.
   (26-06-2020)

HET IS “CORONA VÓÓR” EN NU OOK “CORONA NÁ” PER 1 JULI.

Alweer twee weken geleden kondigde het bestuur aan dat na bijna 3 maanden onze club weer geopend zou worden. Vreugdekreten alom en vooral nieuwsgierigheid hoe dat allemaal zou gaan verlopen.
De eerste maandag op 15 juni stroomden 30 leden binnen. Blije gezichten bij dit weerzien natuurlijk. De wedstrijdcommissie zat in zijn afgeschermd hokje al op je te wachten en gaven duidelijke instructies over hoe de regels zouden zijn. Er was een looproute en duidelijke borden met aanwijzingen. De sfeer was goed en de verdeling over de banen mooi gepland. Geen ringen, geen scoreborden, ieder zijn eigen butje en ballen, zijn meetlatje en de regel als de buut over de volgende baan werd geschoten de mène opnieuw moest gespeeld worden. Op afstand gezien verliep alles best redelijk. In het enthousiasme (en vooral in het begin) had je nog wel eens de neiging om de anderhalve meter te vergeten, maar dan was er een Boules BOA die je even tot de orde kon roepen. Het grote voordeel van het spelsysteem was wel dat als een team compleet was je ook onmiddellijk kon beginnen en niet tot half acht hoefde te wachten. Kwam je om half zeven dus en volgden vlak daarna nog 3 leden, dan was je team compleet en kon je van start. En……je was dus soms ook razend snel thuis. Ik hoorde al van 21.00 uur terug op honk. De boules oprapen na een mène gaf nog wel eens problemen voor wat betreft de 1.50 m regel, men was soms wat te enthousiast. En zo ging het ook de daaropvolgende woensdagmiddag. Ook 20 mensen aanwezig. Blije begroetingen en blije bijkletspraatjes. Een ietsje ander spelsysteem (o.a. zonder kaart), maar de regels bleven hetzelfde. Dan hadden we natuurlijk ook nog de dinsdagavond (soms met 4 spelers), de donderdag (4 tot 12 spelers), de zondag (4 spelers) en maandag 22 juni met 36 spelers. Na 2 weken mogen we concluderen dat de kop er af is. Het is best voorstelbaar dat sommige leden de kat uit de boom kijken of nog niet toe zijn om een wat groter samenzijn aan te kunnen. Voorzichtigheid is altijd geboden. Maar er mag gesteld worden dat ons coronateam uitstekend en zeer verantwoord werk verricht heeft en er van uit gaat dat langzaam maar zeker CJBM weer op gang komt.

……..”CORONA NÁ”  1 JULI

Iedereen keek op woensdag 24 juni verwachtingsvol op TV wat Rutte en de Jong aan souplesse konden bieden. Zoals Rutte zei dat hij enorm trots was op ons volkje, zo mogen ook ons bestuur en ons eigen “CJBM-Corona-Team” wel zeggen dat onze leden zich uitstekend hebben aangepast aan alle regeltjes. Zelfs een achter het hek staande nieuwsgierige gemeente BOA maakte een tevreden geluid. Met al die opgedane ervaring en de iets lossere band die Rutte vertelde vanaf 1 juli is ons team aan de slag gegaan.
Wat gaat er vanaf 1 juli veranderen? Voornaamste punt is dat overal de anderhalve meter afstand blijft gelden.
• Ons clubhuis en het terras gaan open.
• Het terras wordt uitgebreid met de 2 daarvoor liggende banen. Op die banen zijn wat zitplaatsen, die uiteraard de 1,5m-regel handhaven.
• Omdat de serre een druk punt kan worden voor het afhalen van consumpties is er een looproute aangelegd met die 1,5m. natuurlijk, ook rekening houdend met de zitplekken.
• Misschien komt er ook nog een terras voor de hal waar ’s middags veel schaduw is.
• De consumpties kunt u binnen in het clubgebouw aan de bar bestellen en betalen, waarna deze via het buitenbarraam worden uitgegeven. Wilt u zoveel mogelijk gepast betalen en het is dus handig als u kleingeld meeneemt.
• Er komt een tafel in de serre te staan waar het gebruikte serviesgoed op geplaatst dient te worden. Je hoeft niet onnodig terug de kantine in.
• De ingang naar de toiletten blijft zoals het de laatste weken met een route was aangegeven.
• Het rooster van de portemonneehouder en barmedewerkers gaat per 1 juli weer in. Dus maak afspraken met de portemonneehouder en bel elkaar.
• Met ingang van maandag 6 juli gaat ook het schoonmaakregister weer in.
• Per team is de nummer 1, die boven aan staat op de kaart, verantwoordelijk voor het halen en terugbrengen (en ontsmetten) van een scorebord (en ringen). Elk team gebruikt zijn/haar eigen buutje en legt dit op de juiste plaats.
Hij/zij is ook degene die meet als dat nodig is. De overige spelers blijven op afstand. Hij/zij is ook de enige die op het scorebord de standen zet.
Hij/zij neemt na afloop het scorebord en de ringen weer mee en ontsmet deze voordat ze weggezet worden. Kortom, de kaarthouder is verantwoordelijk voor het geheel.

Wat gaat er per maandag 6 juli nog meer gebeuren?
Veel leden vinden het jammer dat na afloop met de ingevulde kaart weinig gebeurt. Het bestuur en de wedstrijdcommissie hebben zich over deze vraag gebogen. Vanaf maandag 6 juli zullen de uitgereikte kaarten weer gaan tellen voor de ZOMERCOMPETITIE, die loopt tot maandag 28 september. Dat geldt voor alle dagen dus. De standen worden bijgehouden en op de website gepubliceerd. Leden vonden het leuker als het een competitie wordt zoals we al vele jaren gewend waren. Men komt hier graag aan tegemoet nu het ook kan.

Ziezo, het is een heel verhaal geworden, maar duidelijk ook een verhaal om blij van te worden.

Bestuur, wedstrijdleiding en ons eigen corona-team wensen jullie weer alle plezier die boulen bij CJBM kan geven.

(Terug naar boven)


Varia: HET HEK VAN CJBM STAAT WEER OPEN
   (16-06-2020)

HET HEK VAN CJBM STAAT WEER OPEN

Na bijna 3 maanden staat het toegangshek van ons boulesterrein weer open. Dat gebeurde op maandagavond 15 juni 2020.
Vol nieuwsgierigheid na al die maanden druppelden onze leden binnen. Voorop mag gesteld worden dat het een heel blij weerzien was. Zo lang had men elkaar niet gesproken en gezien. Er viel heel wat bij te praten, begroeten, belangstellend te vragen en breed te lachen. Ik telde ongeveer 30 leden, die dolgraag hun boules weer over de baan wilden laten rollen. Maar voordat dit allemaal kon zijn er heel wat uren voorbijgegaan met overleg tussen o.a. het bestuur en de wedstrijdcommissie. Hoe gaan we dit aanpakken? Welke spelregels moeten aangepast worden? Hoe maken wat dat aan eenieder duidelijk?  Wat kan wel en wat kan beslist niet? Hoofdbrekens te over. Laat ik eens wat opnoemen.
Zodra je binnen het hek komt ligt er al op je pad een richtingpijl. Gelukkig ben je dat overal al gewend als je soms gaat winkelen, dus die pijl loop je volgzaam, nadat je een groot blauw bord bent gepasseerd met de nodige opmerkingen. Bij baan 31-32 hangt aan de verlichtingspaal een lange lijst met de voorschriften (en in beeld) die absoluut gerespecteerd moeten worden. Ook daar zie je veel herkenbaarheid uit je dagelijkse leven van tegenwoordig. Eenmaal op het terras aangekomen begeef je je richting wedstrijdruimte waar een buitenloket is gemaakt volgens de geldende corona-voorschriften. Deze keer bemand door Erna Petiet en Joep van Berkel. Je meldt je en je naam wordt genoteerd, waarna je een baan krijgt aangewezen, waarnaar je je direct begeeft. Erna/Joep noteren e.e.a. op de wedstrijdkaart en vullen daarop een tweede, derde en vierde man/vrouw in. Het team is compleet en je kunt samen dan vast een beetje oefenen en kijken of je het spel nog niet verleerd bent. Tegen half acht is iedereen begonnen, nadat Erna nogmaals nadrukkelijk via de microfoon ieders verantwoordelijkheid op het hart heeft gedrukt. Ruimte genoeg omdat er maar om de baan een baan vrij is. Bij iedere baan staan ook twee terrasstoelen. Voor alle veiligheid loopt er altijd een BoulesBOA rond, die waakt dat je de regels blijft opvolgen. Een geruststellend idee en noodzakelijk ook, want om mij heenkijkend zag ik dat je in je enthousiasme nog wel eens een misstap beging. Per ongeluk niet je eigen butje oppakt, een verkeerde boulesbal neemt, je anderhalve meter afstand vergeet. Allemaal heel begrijpelijk en absoluut geen onwil. Er mag gezegd worden dat iedereen van goede wil is, maar het nog erg onwennig is. Geeft niet, na een keertje of 4 denkelijk gaat alles vanzelf en vanzelfsprekend. Op deze eerste maandagavond zag ik dat men speelde als vanouds, men was geconcentreerd maar niet zó fanatiek dat er geen ruimte was voor een grapje of leuke opmerking. Goed, het mag gezegd worden dat het een beetje minder gezellig was. Maar ieder was heel erg blij dat er weer gespeeld kon worden. Na afloop kon je je kaart weer inleveren met de wetenschap dat het voorlopig niet om de punten gaat, maar wel om je weer thuis te voelen met al je boulesvrienden.
Een heel vet compliment mag hierbij niet ontbreken voor het geweldige werk dat bestuur en wedstrijdcommissie voor elkaar heeft gekregen. Het werkt en CJBM is  weer helemaal terug dankzij hun uitstekende voorbereidingen.

Webredactie: Berend-Jan van Hoeckel

(Terug naar boven)


Varia: KOM VAN DAT DAK AF......DE LICHTKOEPELS VAN DE HAL
   (02-06-2020)

KOM VAN DAT DAK AF......DE LICHTKOEPELS VAN DE HAL

Als u dacht dat CJBM vanaf half maart gesloten was, dan hebt u het behoorlijk mis. Een paar dagen per week was er altijd wel iemand, die een controleronde maakte, de banen onderhield, zorgde dat de boel niet verslonsde of onderhoud pleegde waar nodig. Zoals altijd leefde er nog wat wensen binnen het bestuur die soms niet meer konden wachten.

Als we u nu eens terugnemen naar de afgelopen wintertijd. We speelden in de hal waar temidden van de banen o.a. de banken stonden. U zette er uw boulestasjes of u billen op neder en had even later een natte derrière. U keek verstoord en ongemakkelijk eens naar boven en constateerde dat alle goeds én het hemelwater van boven was gekomen. Ook hadden sommige banen wat natte plekken. Het bestuur had deze mankementen al veel eerder in de gaten en hebben afgelopen maand(en) het besluit genomen de lekkage-kwestie in de hal aan te pakken. Hoe dat allemaal gegaan en uitgevoerd is afgelopen tijd leest u in deze bijlage. Een prachtverhaal van Wim Vermeule met zijn vele helpers. Punt voor punt leest u hoe deze aanpak is verlopen én het een resultaat heeft opgeleverd tot volle tevredenheid. Nee, geen nat pak dus meer voor u en alle helpers zijn veilig “kom van dat dak af” gekomen.

Webredactie: Berend-Jan van Hoeckel i.s.m. Wim Vermeule

Voor het lichtkoepel-herstel-verslag: KLIK HIER

(Terug naar boven)


Varia: WE KUNNEN WEER BOULEN VANAF MAANDAG 15 JUNI 2020
   (01-06-2020)

WE KUNNEN WEER BOULEN VANAF MAANDAG 15 JUNI 2020

De geplande datum dat CJBM weer open kon gaan was woensdag 1 juli.

Intussen lag er een protocol – door ons bestuur ingediend – bij de gemeente Middelburg.

Kennelijk waren alle punten zo goed doordacht en uitgewerkt, dat de gemeente Middelburg vlot toestemming gaf om onze club eerder te mogen openen.

Deze datum staat nu vast op maandag 15 juni 2020

Het ingezonden protocol is niet zomaar een papiertje en de strikte voorwaarde is dan ook dat iedereen zich aan alle punten blijft houden.

Lees daarom nogmaals zorgvuldig alle onderdelen van dit protocol door, zodat we absoluut geen risico's nemen.

Het bestuur vertrouwt op jullie volledige medewerking.

 

KLIK HIER voor alle geldende afspraken die u beslist moet weten

(Terug naar boven)


Varia: DEZE BOULESBAAN IS VANAF 1 JULI WEER VOOR U
   (27-05-2020)

DEZE BOULESBAAN IS VANAF 1 JULI WEER VOOR U

We hebben een blij bericht voor u.

Eindelijk kunt u na maanden weer eens uw (mogelijk verroeste) boulesballen oppoetsen en deze laten rollen op uw vertrouwde CJBMbanen.

Vanaf woensdag 1 juli mag u zich komen uitleven. Kunt u al uw vrienden weer zien en spreken, kunt u laten zien dat u nog niks verleerd bent en dat u het leven met groot plezier tegemoet kunt zien. Het is u van harte gegund.

Even wennen aan regeltjes. Het bestuur heeft van begin af aan niet stilgezeten. Intern kwamen een heleboel nuttige zaken aan de orde, die ook nog eens fraai aangevuld werden door talloze medelevende leden. Deze tips werden dankbaar aanvaard. En vormden de basis voor een protocol dat vooraf bij de gemeente Middelburg ingeleverd moest worden. Een dezer dagen zal deze getoetst worden door een verantwoordelijke ambtenaar en daarna zal de heropening een feit kunnen worden. Toegegeven dat het bestuur veiligheid voor u allen voorop heeft gesteld en zeker niet overhaast te werk wilde gaan. Het bestuur wil absoluut geen risico’s nemen.

Daarom zal het voorlopig nog niet zoals voorheen kunnen gaan. Vooral 1,5 meter afstand en hygiëne en een heleboel nuttige punten zullen ook uw deel zijn en MOETEN opgevolgd worden. Wilt u meer weten dan leest u nog maar eens het voorwoord in de jongste Boelpraot door, waar in grote lijnen de regelgeving in staat. Belangrijk is ook, dat wanneer u zich niet 100 % voelt, u dan zeker niet naar onze club komt. Wees vooral solidair. U krijgt t.z.t. nog de nodige details te horen.

Evenals wij zijn we blij dat we weer kunnen jeu de boulen en heten u allen opnieuw een groots welkom en spelplezier.

 Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CJBM

(Terug naar boven)


Varia: DE NIEUWE BOELPRAOT 2020 NUMMER 3 IS UIT
   (12-05-2020)

DE NIEUWE BOELPRAOT IS UIT

Het lijkt wel of alles stil staat, maar "schijn bedriegt". Op de achtergrond wordt er stevig nagedacht, gecoördineerd, plannen gemaakt en gewerkt naar een doel dat heet: CJBM gaat open. Dat brengt veel organisatietalent met zich mee, want ongestraft door gaan waar we gebleven zijn half maart, zou onverantwoord zijn. Het bestuur neemt geen enkel risico en zal u alle verantwoorde bescherming bieden die mogelijk is, voordat we open kunnen gaan. Daarmee doet zij ook een beroep op u. Bent u een beetje ziekjes of zo, dan komt u dus niet naar de club. Verder zullen er talloze regeltjes en maatregeltjes zijn die u MOET volgen. En neem vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk dus.

Ondertussen wordt er niet stil gezeten door bestuur en diverse commissies en de redactie van Boelpraot volgt dit goede voorbeeld. Hierbij dus onze nieuwe Boelpraot met 8 pagina's gevarieerde thema's waar u beslist blij van wordt en u zich weer een beetje "bouler" bij voelt.

De redactie wenst u het beste van het beste met de stiekeme hoop op "andere tijden".

Vriendelijke groet

Redactie Boelpraot

Voor de nieuwe Boelpraot:  KLIK HIER

(Terug naar boven)


Varia: EVEN BIJPRATEN OVER ONZE CLUB. HOE STAAT HET ER VOOR?
   (08-05-2020)

EVEN BIJPRATEN OVER ONZE CLUB. HOE STAAT HET ER VOOR?

Op woensdagavond 19.00 uur lag vrijwel heel Nederland voor de buis. Wij denken…u ook!  Wat zal onze regering voor ons in petto hebben? Er was al een heel klein beetje uitgelekt, wat natuurlijk onze nieuwsgierigheid alleen maar nóg meer prikkelde. Ieder heeft zo zijn eigen belangen, zoals de horeca, verzorgingshuizen, winkels, campings en nog veel meer. Wat duidelijk is, dat wij als Nederland de goede kant op gaan, maar dat voorzichtigheid absoluut geboden is. Scholen gaan open is een prima start. Eerder was er al ruimte voor de jeugd ook in de sport. Dat was voor onze jeugdtrainers het sein om de jeugd(ige) groep bij elkaar te trommelen en zowaar de eerste training heeft inmiddels plaats gevonden. Het enthousiasme spatte er van af en dat deed onze trainers dus een extra groot plezier.                                      Maar op deze woensdagavond hoorden wij ook dat niet-contactsporten zoals golf, tennis en zo weer mogelijk waren. Nu, onze boulessport is ook zo’n niet-contactsport, die viel dus ook onder deze noemer. Al hoewel, samen kijken of er goed gemeten wordt is ook geen 1,5 meter of even overleggen wat de volgende worp wordt kan ook niet op 2 meter. VEILIGHEID GAAT VOOR ALLES.

 Theoretisch zou CJBM per 1 juli weer open kunnen. Als bestuur hebben we regelmatig app-overleg maar je kan pas iets concreets doen als je wat weet. In overleg met de commissies hebben we een aantal punten op papier willen krijgen wat te doen als wij open mogen. In de Boelpraot die binnenkort uitkomt staat iets geschreven. Talloze ideeën, waar ook onze eigen leden aan hebben bijgedragen (waarvoor mijn dank natuurlijk) passeerden de revue en daaruit moet een protocol komen wat aan de gemeente moet worden aangeboden om open te mogen gaan. Een horde die genomen moet worden is de kantine die niet eerder open mag dan per 1 september. Daar valt niets aan te veranderen tenzij…..

 Ná 1 juli mag o.a. op alle campings het sanitair weer open. Als restaurants en café’s open mogen zal er ook iemand naar het toilet moeten. Maar geldt dat ook voor onze sportkantine? Wat bedoelen ze met de kantine, is dat de zaal of mogen de toiletten wel beschikbaar zijn via een afgezette looproute ???. Wij hebben nog veel vragen die we moeten beantwoorden. Zo niet dan tot die tijd géén plasje, dus ook géén boulesterrein of Boel’uus open.

 Om echt open te mogen is het verplicht om bij de gemeente toestemming te vragen, waarbij wij een compleet protocol moeten neerleggen. Een draaiboek dat aan alle voorwaarden moet voldoen. Op dit moment gaan we daarmee van start met alle input van de andere commissies en hoe combineren wij een sportkantine in ons protocol met een horeca. Ook voor mij en ons allemaal geldt de regel: gezondheid eerst. We kunnen ons in deze absoluut geen fouten veroorloven. En dat zouden we ook niet willen.

 Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we voorzichtig aannemen dat we op 1 september weer in bedrijf zijn, daarbij de aantekening dat de 1,5 meter maatregel voorlopig blijft bestaan. Ziezo, een beetje bijgepraat en zodra er veranderingen of besluiten vallen weet ik u weer te bereiken. Het ga u allen goed.

 Wim Vermeule, voorzitter

 

 

 

 

(Terug naar boven)


Varia: NOG “DRANK” BIJ CJBM TE KOOP. WIE MAAKT ME LOS?
   (03-05-2020)

NOG “DRANK” BIJ CJBM TE KOOP. WIE MAAKT ME LOS?

Riep ik onze leden vorige week op om ons van de drankvoorraad af te helpen, kunnen wij thans zeggen dat deze oproep niet aan dovemansoren was gesteld. In nog geen 2 dagen tijd waren er al behoorlijk wat bestellingen  bij mij binnengekomen, zowel telefonisch als per mail. Ik ben uitermate trots op u.

 Naarstig heb ik een nieuwe balans gemaakt en……….ik heb nog wel wat over, waar ik graag van af wil. Totaal uitverkocht zijn inmiddels: wijn, Cola Light en de speciaalbieren. Dat wil zeggen dat er nog wat frisdranken en kratjes gewone bieren mij in het magazijn aan zitten te staren. Mag ik opnieuw een beroep op u doen om mij van deze voorraad te verlossen? Bieren per krat (€ 10,= ex statiegeld) en andere zaken gewoon los per fles (€ 1,= of € 1,50 en eventueel statiegeld).

Ik kan mij niet voorstellen dat u nooit iets nodig heeft qua drank in uw huis.  U doet er vooral de financiële positie van CJBM een plezier mee. Kom…..help mij van de laatste voorraad af. Mag ik op u vertrouwen?

 Kom gerust op donderdag 7 mei van 11.30 uur tot 12.00 uur langs in ons clubhuis.

 Kijk even mee en koop wat van uw gading is.                                                                                                                                                                                     Maar u kunt ook gewoon bestellen per telefoon 06-40460171 of mail: hansvaneijzeren@gmail.com 

 Mag de club én ik opnieuw op u rekenen?

Bij voorbaat mijn dank.

 Hans van Eijzeren. Barcommissie.

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - [Volgende >>]

Zoek in site:
           

 

Laatste nieuws:

03-07-2020

DE NIEUWE BOELPRAOT IS UIT

Lees meer...

29-06-2020

Wij allen verliezen een bijzondere en Bourgondische man. Hij heette Piet Rottier

Lees meer...

26-06-2020

HET IS “CORONA VÓÓR” EN NU OOK “CORONA NÁ” PER 1 JULI.

Lees meer...

16-06-2020

HET HEK VAN CJBM STAAT WEER OPEN

Lees meer...

02-06-2020

KOM VAN DAT DAK AF......DE LICHTKOEPELS VAN DE HAL

Lees meer...

    

Kalender:
« Juli 2020 »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Inloggen:

Ogenblik a.u.b. ...