ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL

Onder mooie belangstelling vond op 10 april de Jaarvergadering plaats in ons clubhuis.

Niet dat al onze bijna 200 leden aanwezig waren maar de betrokkene aanwezigen waren volop gemotiveerd om te luisteren naar de belevenissen van afgelopen jaar en ook een blik in het komende jaar te kunnen horen.

Al weken eerder kreeg iedereen een zeer uitgebreid verslag toegezonden over financiën, de activiteiten van diverse commissies, de uitgewerkte plannen, de onverwachte ontwikkeling over BTW-verplichtingen, verwarming en isolatie, onze betrokkenheid met het nieuwbouwproject bij onze ex-tuinbouwburen, de akoestiek in ons clubhuis, de kijk en uitwerking hoe energiezuinig we zijn geweest (met succes) en er verder aan gewerkt wordt etcetera.

Punt voor punt werd volgens de agenda alles doorgenomen en eenieder kreeg royaal de ruimte om zijn visie of commentaar te leveren. Ook bij de rondvraag kwamen wat interessante onderwerpen ter sprake, maar over het algemeen kon men na afloop stellen dat het zonder meer uitstekend gaat met CJBM, dankzij de inzet van talloze leden en een bestuur dat nauwlettend vinger aan de pols houdt.

Na de ingelaste pauze en wat bijpraten kwamen de jubilarissen aan bod die vanaf  12 ½  jaar tot 40 jaar trouw lid waren en die gehuldigd werden met een oorkonde en wat extra. Zeer verrassend werden ook onze twee NPC-kampioenen verblijd door de NJBB met een oorkonde en een glimmend “metaaltje” voor onze prijzenkast (die duidelijk aan uitbreiding toe is).

   

Als laatste onderdeel kwam een eventuele wisseling binnen het bestuur aan de orde, waarbij onze penningmeester Tonnie de Leeuw te kennen had gegeven definitief in 2025 te stoppen, met een dringende oproep aan eenieder om bij zichzelf te rade te gaan over een opvolging.

De hele avond werd alles nog eens mooi toegelicht op een groot scherm via een laptop en beamer zodat iedereen alles goed kon volgen. Het scherm heeft kennelijk een krachtige terugrolveer en daarom werd deze naar beneden gehouden met een flink gewicht. In dit geval een volle brandblusser.

Om 22.00 uur sloot onze voorzitter deze Jaarvergadering met een tevreden gevoel, die ook bij alle aanwezige leden terug te vinden was.

Berend-Jan van Hoeckel. PR

PS: een uitgebreid verslag over deze jaarvergadering wordt u nog toegezonden.

Voor foto's: KLIK HIER

 

Nieuws Overzicht