Clubcompetitie

Alle leden kunnen deelnemen aan alle competities.  Er wordt gespeeld volgens het Internationale Reglement voor de Petanquesport.

         Maandagavond zomer- en wintercompetitie.

Een individuele ranglijstcompetitie waar het de leden vrij is om iedere week deel te nemen of  incidenteel. Uiteraard is het aantal avonden dat men per seizoen speelt mede bepalend voor de plaats op de ranglijst. Per avond worden 3 wedstrijden gespeeld in clusters van 4 - 6 personen. De avond wordt door de commissie Wedstrijdzaken ingedeeld aan de hand van de aanwezige leden, die uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijden aanwezig moeten zijn.

         Dinsdagavond zomer- en wintercompetitie.

Dezelfde opzet als de maandagavondcompetitie.

 

Woensdagmiddagcompetitie is een vast onderdeel van het gevarieerde woensdagmiddagprogramma.

 

Winterdoublettencompetitie.

De competitie wordt gehouden 1x per 2 weken in de eerste 3 maanden van het jaar op donderdagavond.

Voorafgaande aan  deze competitie moet per team worden ingeschreven en er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor de data zie de agenda

 

Wintertriplettencompetitie.

Van oktober t/m december wordt op donderdagavond 1x per 2 weken de triplettencompetitie gespeeld.

Voorafgaande aan deze competitie moet per team worden ingeschreven ener  moet inschrijfgeld worden betaald. Voor de data zie de agenda.