BEZOEK VWO-5 STUDENTEN

Nadat wij 9 en 11 april op twee dagen vier maal een brugklas hadden ontvangen was het op 14, 16 en 22 mei de beurt aan de VWO 5 studenten.

De ontvangst van scholieren van Mondia Nehellennia College was georganiseerd in het kader van het open stellen van onze accommodatie voor zoveel mogelijk jeugd.

Dit gecombineerd met het introduceren van Petanque bij de jongere generatie, leverde een geweldige mix op van jong en oud, samen spelen en samenwerken om wederzijds aandacht en begrip te krijgen voor het plezier van het spelen van Petanque.

Op dinsdag, 14 mei en donderdag 16 mei waren er twee VWO 5 groepen te gast. De scholieren werden in groepen van vier verdeeld door Leo en bij elke groep werd een clubgenoot ingeschakeld om een duidelijk en plezierig verhaal te houden. Ook de docenten die telkens bij de groepen aanwezig waren speelden mee en deden ook zo ervaring op in op een andere manier met de studenten om te gaan. 

Na afloop werden de studenten voorzien van een speciaal vervaardigd rugzakje met het CJBM clubembleem, waarna ze weer vertrokken.

Dank zij de bereidwillige medewerking van een groot aantal leden lukte het deze Brugklas- en VWO 5 studenten bij ons te ontvangen en het project “elkaar ontmoeten en Petanque spelen” in het kader van het Lokaal Sportakkoord Middelburg 2024 tot een goed einde te brengen. Jullie bereidwilligheid bij het uitvoeren van deze dagen was geweldig en van groot belang, dank daarvoor.

De leerkrachten van het Nehellennia college zijn zeer tevreden over de manier waarop dit gelopen is en hebben ook hun waardering uitgesproken over onze club en accommodatie.

Ton van Kaam

Nieuws Overzicht