Contributie

Het  verenigings- en contributiejaar van Club Jeu de Boules Middelburg loopt van 1  januari t/m 31 december.
 
Bij tussentijdse toetreding als lid wordt  een gedeelte van de jaarcontributie in rekening gebracht, met uitzondering van de bondsbijdrage aan de NJBB.
Er wordt geen restitutie verleend bij tussentijdse  beëindiging.


CONTRIBUTIE 2024:

 Lidmaatschapscategorie  Bedrag
 Volwassenen vanaf 21 jaar  88,00
 Jongvolwassenen 18 t/m 21 jaar 58,00
 Jeugd t/m 17 jaar 42,00
Extra lidmaatschap bij permanent andere club    66,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Het contributiebedrag is inclusief de bondsbijdrage aan de NJBB van 26,50 per lid vanaf 18 jaar en €13,25 voor een jeugdlid. Hiervoor geldt een restitutie per halfjaar bij tussentijdse toetreding.

Schrijf hier meteen in!

Club  Jeu de Boules Middelburg (CJBM) is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules  Bond (NJBB). 
Leden van CJBM ontvangen van de NJBB een (digitale) licentie en kunnen daarmee ook deelnemen aan toernooien van andere verenigingen en aan de landelijke competitie (NPC) en kampioenschappen (EK's). Ook ontvangen zij het bondsblad Petanque.

CJBM verwacht van alle leden dat zij een bijdrage leveren aan het goed lopen van de vereniging door het uitvoeren van werkzaamheden bij de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door het verrichten van bardiensten, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of een van de vele andere clubwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. 

CJBM hanteert de richtlijnen van de AVG, vastgelegd in een privacyverklaring.


Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie  te worden doorgegeven.